Przejdź do treści
Slider_2023 1
Slider_2023 2
Przejdź do stopki

Wymagania edukacyjne

Treść

Klasy 1-3:
Wersja PDF

Przedmiotowy system oceniania

Język angielski

Religia

Wymagania programowe - klasa 1

Wymagania programowe - klasa 2

Wymagania programowe - klasa 3

Wymagania programowe kończące klasę trzecią
Klasy 4-8: 
Wersja PDF:

Język angielski

Klasy 4-7

Plastyka

Klasa 4 
Wersja PDF

Język polski 
Historia
Matematyka
Przyroda
Informatyka
Technika
Muzyka
Etyka
Wychowanie fizyczne
WDŻ
Klasa 5 
 

Język polski
Historia
Matematyka
Informatyka
Biologia
Geografia
Technika
Muzyka
Etyka
Wychowanie fizyczne
WDŻ 
Klasa 6 
 

Język polski 
Historia
Matematyka
Informatyka
Biologia
Geografia
Technika
Muzyka
Etyka
Wychowanie fizyczne
WDŻ 
Klasa 7
 
Język polski 
język niemiecki
Matematyka
Informatyka
Biologia
Geografia 
Historia
Fizyka
Chemia
Muzyka
Wychowanie fizyczne
Etyka
WDŻ 
Klasa 8 

Język polski 
Język niemiecki 
Matematyka
Informatyka
Biologia
Geografia
Historia
Fizyka
Chemia
WOS
EDB  
Etyka 
Wychowanie fizyczne
Dostosowanie wymagań - język polski klasy 4-8

Dostosowanie wymagań - język angielski klasy 1-3

Dostosowanie wymagań - język angielski klasy 4-8

Dostosowanie wymagań - język niemiecki klasy 7-8

Dostosowanie dla uczniów z orzeczniem niepełnosprawności fizyka/chemia

Dostosowanie wymagań - biologia

Dostosowanie wymagań - chemia

Dostosowanie wymagań - fizyka

Dostosowanie wymagań - geografia

Dostosowanie wymagań - historia i WOS

Dostosowanie wymagań - religia klasy 2-3

 

473454