Przejdź do treści
Slider_2023 1
Slider_2023 2
Przejdź do stopki

Kontakt z nauczycielami

Treść

Zasady kontaktowania się rodziców z nauczycielami:

1.Kontakty rodziców z nauczycielami przebiegać będą według szkolnego  ustalonego  harmonogramu

a) zebrania wychowawców z rodzicami

b) indywidualne konsultacje  po wcześniejszym ustaleniu terminu na terenie szkoły wynikających z potrzeb rodziców i nauczycieli

c)  notatki w e-dzienniku

d) kontakt telefoniczny tylko  w uzasadnionych i pilnych sytuacjach , na zasadach ustalonych   z wychowawcą lub nauczycielem

2. W szczególnych  przypadkach wychowawcy, nauczyciele, pedagog  mogą udzielić informacji telefonicznie oraz w formie przyjętej w danej klasie ustalonej na początku roku szkolnego.

3. Wszelkich informacji dotyczących ucznia udziela się wyłącznie rodzicom/prawnym opiekunem.

Udzielanie informacji na temat ucznia innej osobie wymaga stosownego upoważnienia złożonego wychowawcy  klasy.

 

459655