Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Przejdź do stopki

Rekrutacja

Treść

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Od 1 marca br. rozpoczęła się rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022. Rekrutacja potrwa do 18 marca br.

Wniosek o przyjęcie do szkoły należy pobrać:

  • ze strony szkoły: http://mzs5.gorlice.pl lub  w sekretariacie szkoły (w godz.7.00-15.00)

Wypełnione wnioski przez obydwojga rodziców należy złożyć:

  • do urny w szatni szkoły (od strony sali gimnastycznej ) lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły, w godz.7.00-15.00

Ważne!

Wchodząc do budynku szkoły należy przestrzegać wymogów sanitarno-epidemicznych:
zakryć twarz i nos maseczką, zdezynfekować ręce przed wejściem w szatni, zachować bezpieczną odległość !

Procedury rekrutacyjne:

Od 1 do 18 marca 2021 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 19 do 26 marca 2021 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe.

30 marca 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 30 marca do 8 kwietnia 2021 r.

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

9 kwietnia 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc.

Załączniki:

Wniosek o przyjęcie 
Oświadczenie o miejscu zamieszkania 
Oświadczenie o miejscu spełniania obowiązku przedszkolnego  
Oświadczenie o spełnianiu obowiązku szkolnego rodzeństwa kandydata 
Oświadczenie o zatrudnieniu  
Oświadczenie o bliskiej rodzinie kandydata 
Oświadczenie - droga do szkoły 
Oświadczenie o wielodzietności 

38856