Przejdź do treści
Slider_2023 1
Slider_2023 2
Przejdź do stopki

Koła zainteresowań

Treść

Koło historyczne – p. M. Dobek

Koło polonistyczne – p. I. Gryzik

Koło matematyczne – klasa1b

Koło matematyczne – klasa 4a

Koło matematyczne – klasa 4c

Koło języka angielskiego – zajęcia przygotowujące do egzaminu po kl. 8

Koło języka polskiego –  zajęcia przygotowujące do egzaminu po kl. 8

Koło matematyczne – przygotowujące do egzaminu 8a

Koło plastyczne – p. J. Moroń

Koło teatralne – klasa 3a

Koło sportowe – klasa 3c

Koło polonistyczno – matematyczne – klasa 1a

Koło polonistyczno – matematyczne – klasa 2a

Koło polonistyczno – matematyczne – klasa 2b

Koło polonistyczno – matematyczne – klasa 3b

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – klasa 4c

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – klasa 7

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – kl. 3c

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego –klasa 4b

SKS p. –  P. Telega

SKS p. –  K. Oczkowicz

459674