Przejdź do treści
Slider_2023 1
Slider_2023 2
Przejdź do stopki

O szkole

Treść

Informacje ogólne.

Szkoła została wybudowana na działce o powierzchni 1 ha 25a. Jest to budynek 3-kondygnacyjny 
o powierzchni użytkowej 3826m3 i kubaturze 15 523 m3.
Spełnia wymogi budynku szkolnego zgodnie z obowiązującymi normami.
Pomieszczenia dydaktyczne rozmieszczone są stosownie do etapu edukacyjnego dzieci. Biblioteka, pracownie komputerowe, sklepik – to pomieszczenia dla wszystkich użytkowników szkoły. Usytuowano je na I piętrze.
Szkoła dysponuje 27 salami lekcyjnymi. Oprócz tego na parterze budynku znajdują się pomieszczenia administracyjne tj. gabinety dyrektora i jego zastępcy, sekretariat, księgowość, gabinety pedagoga 
i psychologa szkolnego i pielęgniarki, stołówka oraz świetlica.

Szkoła posiada ponadto:

  • stołówkę z zapleczem kuchennym przystosowanym do wydawania około 200 posiłków,
  • świetlicę szkolną zapewniająca opiekę w godzinach od 700 do 1600,
  • salę gimnastyczną o wymiarach 24m x 14m, wraz z zapleczem (szatnie, magazyn sprzętu, sanitariaty, natryski, pomieszczenia dla nauczycieli),
  • salę do gimnastyki korekcyjnej, wyposażoną w podstawowy sprzęt do ćwiczeń,
  • bibliotekę z 18 tys. woluminów, stanowiskiem komputerowym z dostępem do Internetu, literaturą fachową dla nauczycieli,
  • 2 pracownie komputerowe,
  • pracownię multimedialną.

Szkoła podstawowa liczy obecnie 390 uczniów, uczęszczających do 17 oddziałów. Do 67 oddziałów przedszkola uczęszcza 162 dzieci.
Rada pedagogiczna to świetnie wykwalifikowane grono nauczycieli z dużym doświadczeniem. Ponadto w zespole szkół zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.

459668