Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Przejdź do stopki

Dokumenty podstawowe

Treść

Do pobrania:

Program wychowawczy  
 
Szkolny program profilaktyki

Kodeks ucznia

Procedury postęp. w sytuacjach zagrażających bezpiecz.

Regulamin wycieczek szkolnych

Regulamin świetlicy 

System oceniania klasy 1-3 
 
Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych 

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny 
 
Zbiorcze zestawienie godzin 

 

38826