Przejdź do treści
Slider_2023 1
Slider_2023 2
Przejdź do stopki

Dokumenty podstawowe

Treść

Do pobrania:

OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnienia z podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. „ulga dla rodziny”)

OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnienia z podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. „Ulga dla pracujących emerytów”)

WNIOSEK o niestosowanie ulgi dla tzw. klasy średniej

WNIOSEK o niepobieranie zaliczek podatkowych na mocy art. 41 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

Program wychowawczy  
 
Szkolny program profilaktyki

Kodeks ucznia

Procedury postępowania w systuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczniów oraz w trudnych sytuacjach wychowawczych

Regulamin wycieczek szkolnych

Regulamin świetlicy 

System oceniania klasy 1-3 
 
Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych  
 
Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny 
 
Zbiorcze zestawienie godzin 

 

446105