Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Przejdź do stopki

Płatności

Treść

Abonament obiadowy za miesiąc maj wynosi (17*5,00 zł)  = 85,00 zł  płatne do 10 maja2022 r. w sekretariacie szkoły lub na konto (podając w tytule imię i nazwisko dziecka, klasa lub grupa przedszkola).   


Umowę na obiady dla uczniów należy wypełnić bez nr umowy, okres obowiązywania umowy 01.01.2022-31.12.2022 
w dwóch egzemplarzach i dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Przypominamy, że odpłatność tylko na konto. Wszystkie niezbędne informacje zawarte są  w umowie.

Do pobrania: 

Umowa - obiady dla uczniów

Wszelkie informacje dot. odpłatności za obiady pod nr tel. 18 352 53 01 wew. 24.
Zasady korzystania z obiadów w stołówce szkolnej 
w Miejskim Zespole Szkół nr 5 w Gorlicach w roku szkolnym 2021/2022

Numer konta:42 2030 0045 1110 0000 0160 6930. W tytule przelewu prosimy zaznaczyć czy opłata dotyczy obiadów ucznia przedszkola czy szkoły.

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz informację, czy opłata dotyczy szkoły czy przedszkola. 
W przypadku dokonywania wpłaty za kilkoro dzieci prosimy o wykonanie jednego przelewu.

Osoby dokonujące płatności przelewem, które dokonywały zwrotów w poprzednim miesiącu prosimy o wcześniejszy kontakt (może być telefoniczny) w celu uzyskania informacji ile wynosi bieżąca kwota do zapłaty.

Przypominamy, że po terminie wpłat tj. 10. każdego miesiąca zaległe wpłaty przyjmowane są tylko 
w sekretariacie ze względu na konieczność uiszczenia opłaty za zwłokę. Bardzo prosimy o dochowanie terminu wpłaty zgodnie z podpisaną umową. Wzór umowy znajdziecie Państwo poniżej.

Informujemy również, że ze względu na liczne nieterminowe wpłaty, zgodnie z pkt 3. umowy, stołówka będzie wstrzymywać wydawanie obiadów osobom, które nie uregulowały należności.

Prosimy o płatności od 1 danego miesiąca, nie wcześniej. 

Koszt jednego obiadu to 5,00 PLN.

Osoby płacące gotówką prosimy o przygotowanie odliczonej sumy, kwoty są zawsze podawane 
z wyprzedzeniem na stronie szkoły i na tablicach ogłoszeń.

Przed dokonaniem przelewu na bieżący miesiąc prosimy  rodziców o kontakt z sekretariatem szkoły celem uzyskania informacji o należnej kwocie za obiady (zwłaszcza jeśli dziecko miało odpisy obiadowe)

134171