Przejdź do treści
Slider_2023 1
Slider_2023 2
Przejdź do stopki

Samorząd uczniowski

Treść

„Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem się uczą działają …”

Samorząd Uczniowski jest organizacja powołaną dla uczniów i przez uczniów. Reprezentuje wszystkie dzieci i młodzież z klas 4-8, współpracuje ściśle z opiekunami, dyrekcją, nauczycielami oraz środowiskiem lokalnym; współdecyduje o życiu i pracy szkoły. Poprzez współpracę z Młodzieżową Rada Miasta reprezentuje szkołę wśród społeczności lokalnej, przysposabia uczniów do życia w społeczeństwie obywatelskim.

Wszystkie działania podejmowane przez Samorząd maja na celu uatrakcyjnienie życia szkolnego, rozbudzanie w uczniach inicjatywy, samodzielności, kreatywności, aktywności, uczenie pielęgnowania tradycji i szacunku dla wspólnego dobra.

 

473454