Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Przejdź do stopki

Dyrekcja i kadra

Treść

KADRA KIEROWNICZA
Dyrektor szkoły – mgr Barbara Kuk
Wicedyrektor szkoły – mgr Iwona Gryzik

NAUCZYCIELE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

 mgr Katarzyna Barczyk
 mgr Dorota Bogusz
 mgr Agnieszka Chrypliwa
 mgr Katarzyna Kaleta
 mgr Celina Tarsa
 mgr Marta Wójcicka
 mgr Jadwiga Zielińska
 mgr Karolina Wilczak
 mgr Dorota Dziergas-Szura – opiekun świetlicy
 mgr Justyna Burkot-  nauczyciel wspomagający 

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH
mgr Iwona Gryzik
mgr Anna Biernacka
mgr Joanna Bogusz
mgr Monika Dobek
mgr Mirosława Dubec
mgr Alicja Haluch
mgr Emil Hojsak
mgr Renata Janik-Wasylczak
mgr Joanna Moroń
mgr Iwona Strusińska-Dziewic
mgr Magdalena Tokarz
mgr Agata Tomasiak
mgr Barbara Waśkowska
mgr Barbara Zastępa 

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH 
mgr Barbara Kuk
mgr Anna Augustyn- Janus
mgr Dorota Chrząszcz
mgr Katarzyna Furman
mgr Natalia Gubała
mgr Halina Klimek
mgr Aneta Mrukowicz
mgr Iwona Stec
mgr Artur Zagórski 
 
NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
mgr Grzegorz Przybycień
mgr Piotr Telega
mgr Katarzyna Oczkowicz

NAUCZYCIELE RELIGII
ks. mgr Krzysztof Czaja
s. mgr Anna Adamus
ks. mgr Stanisław Kogut
ks. mgr Piotr Sala

PEDAGOG SZKOLNY
mgr Dorota Januś

PSYCHOLOG SZKOLNY 
mgr Natalia Michalik
 
BIBLIOTEKA SZKOLNA

mgr Karolina Rybczyk 

LOGOPEDA
mgr Katarzyna Kukla

38856