Przejdź do treści
Slider_2023 1
Slider_2023 2
Przejdź do stopki

Dyrekcja i kadra

Treść

Kadra kierownicza 
tel. 18 352 53 01 

Dyrektor szkoły – mgr Paweł Stabach
Wicedyrektor szkoły – mgr Dorota Chrząszcz 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
mgr Katarzyna Barczyk
mgr Dorota Bogusz
mgr Agnieszka Chrypliwa
mgr Katarzyna Kaleta
mgr Celina Tarsa
mgr Marta Wójcicka
mgr Jadwiga Zielińska
mgr Karolina Wilczak
mgr Justyna Burkot: nauczyciel wspomagający 

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych
mgr Iwona Gryzik
mgr Anna Biernacka
mgr Joanna Bogusz
mgr Monika Dobek
mgr Mirosława Dubec
mgr Alicja Haluch
mgr Emil Hojsak
mgr Renata Janik-Wasylczak
mgr Joanna Moroń
mgr Iwona Strusińska-Dziewic
mgr Magdalena Tokarz
mgr Agata Tomasiak
mgr Barbara Waśkowska
mgr Barbara Zastępa 

Nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 
mgr Dorota Chrząszcz
mgr Katarzyna Furman
mgr Natalia Gubała-Kmiecik
mgr Halina Klimek
mgr Aneta Mrukowicz
mgr Iwona Stec
mgr Artur Zagórski  
 
Nauczyciele wychowania fizycznego 
Gabinet wychowania fizycznego: tel. 18 352 53 01 wew. 29

mgr Grzegorz Przybycień
mgr Piotr Telega
mgr Katarzyna Oczkowicz

Nauczyciele religii
ks. mgr Krzysztof Czaja 
ks. mgr Jerzy Szurek

Nauczyciel religii greckokatolickiej 
ks. mgr Boiko Vitalii
 
Pedagog szkolny

mgr Dorota Januś

Psycholog szkolny  
mgr Anita Gajek-Tajak 
 
Biblioteka szkolna
mgr Karolina Rybczyk 

Logopeda
mgr Katarzyna Kukla

Świetlica szkolna
mgr Buś Patrycja

459674