Przejdź do treści
Slider_2023 1
Slider_2023 2
Przejdź do stopki

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

Treść

W 1996 roku Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie rozpoczęła współpracę z Policją holenderską z regionu Hollands Midden. W tym początkowym okresie udało się wykształcić główne kierunki współdziałania związane m.in. ze – szkoleniami, wymianą informacji, organizacją służb policyjnych, a także poprawą poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, 
czy też wypracowania modelowych rozwiązań w bieżących kontaktach 
z administracją samorządową.

W swym pierwszym etapie, projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa (ZPB) był realizowany eksperymentalnie, jako projekt centralny – koordynowany przez Komendę Główną Policji. Nie nosił on wtedy obecnej nazwy. Funkcjonował, jako „Platforma bilateralna współpracy Polska – Holandia”. Wybrano wtedy cztery miasta do jego realizacji z terenu całej Polski – Łowicz, Pabianice, Olkusz i Suchą Beskidzką.

Z czasem Projekt stał się w Małopolsce projektem regionalnym, koordynowanym przez KWP przy wsparciu i doradztwie kolegów z Policji i samorządu holenderskiego. W ostatnim okresie zaczął przybierać bardzo intensywną formę – na chwilę obecną jest realizowany w na terenie każdego powiatu województwa małopolskiego w obszarze placówek oświatowych (Szkoły Podstawowe, Gimnazja, placówki ponadgimnazjalne) oraz na terenie uczelni wyższych Krakowa 
(Akademia Górniczo – Hutnicza; Politechnika Krakowska; Krakowska Akademia; Uniwersytet Ekonomiczny; Uniwersytet Rolniczy; Akademia Wychowania Sportowego).

Miejski Zespół Szkół nr 5 w Gorlicach jest pierwszą ze szkół w mieście i powiecie gorlickim, które przystąpiły do projektu wtedy jeszcze funkcjonującego pod nazwą „Bezpieczne Gimnazjum”. 08.06.2005r. w sali rady Miasta Gorlice odbyło się spotkanie inaugurujące realizację projektu, w którym wzięła udział delegacja holenderska, przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz 40 przedstawicieli władz samorządowych oraz instytucji i organizacji działających na rzecz dzieci 
i młodzieży w powiecie gorlickim. 07.10.2005r. odbyło się spotkanie partnerów, podczas którego określono priorytety podejmowanych działań i opracowano Zintegrowany Plan Działania. Poprzez realizowane zadania dążyliśmy do zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa uczniom zarówno w budynku szkoły, jak i poza nim. Po pierwszym etapie przygotowań i realizacji projektu szkoła została poddana ocenie w ramach audytu certyfikującego. Jego pozytywny wynik skutkował otrzymaniem certyfikatu „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” na okres dwóch lat, a po kolejnym audycie na następne 5 lat. W 2013 roku, szkoła złożyła do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, wniosek 
o nadanie tytułu Lidera projektu. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez zespół certyfikujący Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie przyznał nam tytuł Lidera „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”.

Ze względu na nieterminowe złożenie sprawozdania za rok 2015/2016 szkole zawieszono tytuł Lidera. Przez kolejny rok nie mogliśmy się nim posługiwać, natomiast wykonywaliśmy zadania zmierzające do odzyskania tego  tytułu. W maju 2018 roku szkoła ponownie otrzymała certyfikat Lider Projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

Wszystkie certyfikaty potwierdzające nasz udział w projekcie są wyeksponowane na ścianie w holu szkoły. Ponadto o tym osiągnięciu poinformowaliśmy na stronie internetowej szkoły.

Do dziś Miejski Zespół Szkół nr 5 w Gorlicach jedyną szkoła w mieście, która realizuje Zintegrowaną Politykę Bezpieczeństwa. 
 
Certyfikat ZPB Lider 
 
Plan działań 2019 - 2020 
 
Sprawozdanie 2018 - 2019 

446023