Przejdź do treści
Slider_2023 1
Slider_2023 2
Przejdź do stopki

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

Treść

Poniżej w załącznikach znajdują się odpowiednie druki do pobrania i wypełnienia.

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji 

Szczegółowy harmonogram rekrutacji do przedszkola i szkoły podstawowej

1. Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły do klasy 1 MZS 5

2. Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu

3. Oświadczenie o miejscu zamieszkania zał.1

4. Oświadczenie o miejscu zatrudnienia zał.2

5. Oświadczenie o zamieszkaniu krewnych zał.3

6. Oświadczenie o drodze dziecka do szkoły zał.4

7. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka zał.5

8. Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka zał. 6

9. Potwierdzenie woli uczęszczania do kl I SP

459637