Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Przejdź do stopki

Projekty

Treść

Projekty które kończą się z dniem 31 sierpnia 2021 roku to:

1/ Tytuł projektu: Kreatywny zadowolony ze swej pracy nauczyciel -gwarancją eco-szkoły równych szans w wymiarze europejskim " Umowa nr 2019-1-PL01-KA101-063217

-zrealizowano 21 mobilności, w 8 krajach europejskich 

2/Tytuł projektu " Wykorzystanie nowoczesnych technologii w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych "Nr umowy  2018-1-PL01-KA229-051010_1

Zrealizowano wszystkie zakładanie mobilności uczniów i nauczycieli /24 uczniów i 6 nauczycieli/ do: Chorwacji, na Islandię i do Rumunii

W roku szkolnym 2021/2022 będą realizowane następujące projekty:

W ramach Erasmus Plus:

1.Tytuł" Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w przedmiotach humanistyczno-artystycznych 

Nr Umowy"2020-1-PL01 -KA229-0820_1.

W programie oprócz  naszej szkoły z Polski /koordynatora projektu/ biorą udział szkoły z :Gran Canarii/ Wyspy Kanaryjskie/,Słowenii i Danii.

Program zakłada mobilność  23 uczniów i 6 nauczycieli ,

Celem programu jest poznanie nowoczesnych technik  i aplikacji z zakresu nowoczesnych technologii i umiejętność zastosowania ich w edukacji

2.Tytuł"Kształcenie kadry z Erasmus Plus to sukces szkoły w wymiarze europejskim"

Nr umowy:2020-1-PL01-KA229-082004_1

Program zakłada mobilność 22 nauczycieli ,do 7 państw europejskich.

Celem programu jest kształcenie kadry w ramach dostosowania do europejskich standardów edukacyjnych.

W ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży

Tytuł : "Wiwat Polska, Wiwat Litwa , Wiwat 3 Maja "

Nr umowy: PLF/10/21

Projekt zakłada wymianę 10 uczniów i 2 nauczycieli  z Kłajpedy /Litwa/

Cel : poszerzenie wiedzy na temat związków Polski i Litwy :dawniej i dziś.

 
Halina Klimek

38813