Przejdź do treści
Slider_2023 1
Slider_2023 2
Przejdź do stopki

Edukacyjny projekt czytelniczy „Ferie z książką”

Edukacyjny projekt czytelniczy „Ferie z książką”

Treść

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów wszystkich klas do udziału w projekcie czytelniczym „Ferie z książką”.

Cele konkursu:

- promocja książki i czytelnictwa;
- rozbudzanie pasji czytelniczej oraz zamiłowania do literatury;
- kształtowanie umiejętności przekazywania przeczytanej treści;
- rozwijanie umiejętności formułowania myśli i sądów;
- poprawa stanu czytelnictwa w szkole;
- rozwijanie wyobraźni dziecięcej, odwoływanie się do dziecięcych uczuć i wrażliwości;
- doskonalenie umiejętności prawidłowego zapisu tytułów i autorów;
- wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania wolnego czasu.

Regulamin:

1. Projekt jest skierowany do uczniów klas 1-3 oraz 4-8 Szkoły Podstawowej nr 5.
2. Uczniowie biorący udział w projekcie mają za zadanie wypożyczyć z biblioteki szkolnej książki spoza kanonu lektur szkolnych i przeczytać je podczas ferii zimowych.
3. Uczniowie wykonują wybraną pracę, mającą na celu przedstawienie wypożyczonej książki tak, by zachęcić innych do jej przeczytania. Prace do wyboru to:

  • plakat promujący tę książkę. Może przedstawiać np. portret bohaterów, wybraną scenę z książki, fragment recenzji, hasło reklamujące książkę, które zachęci do jej przeczytania, a także obowiązkowo tytuł i autora;
  • krótka recenzja książki, zachęcającą rówieśników do jej przeczytania – 7-10 zdań napisanych poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym.

4. Prace opatrzone podpisem (imię i nazwisko ucznia, klasa oraz autor i tytuł książki) należy składać 
w bibliotece szkolnej najpóźniej do dnia  6 marca 2024r., najlepiej wraz z oddawaną książką.
5. Oceny prac dokona komisja konkursowa, która wybierze najlepsze prace.
6. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody książkowe.

 

473456