Przejdź do treści
Slider_2023 1
Slider_2023 2
Przejdź do stopki

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Treść

  1. Szczegółowy harmonogram rekrutacji do przedszkola.

Dokumenty proszę składać w Miejskim Przedszkolu nr 5 ul.Krakowska 11

1. Od 15 do 23 lutego 2024 r. – termin składania przez rodziców/prawnych opiekunów Deklaracji kontynuowania edukacji w Miejskim Przedszkolu nr 5 funkcjonującym w Miejskim Zespole Szkół nr 5 w Gorlicach;

2. Od 1 do 15 marca 2024 r. - termin składania przez rodziców/prawnych opiekunów ,,Wniosków o przyjęcie dziecka do Miejskiego Przedszkola nr 5 funkcjonującego w Miejskim Zespole Szkół nr 5 w Gorlicach. 
W postępowaniu uzupełniającym od 12 do 14 sierpnia 2024 r.

3. Od 18 do 22 marca 2024 r. - weryfikacja wniosków przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego Komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150, ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe. 
W postępowaniu uzupełniającym 19 sierpnia 2024 r.

4. 25 marca 2024 r. – termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 
W postępowaniu uzupełniającym 20 sierpnia 2024 r.

5. Od 26 marca do 5 kwietnia 2024 r. - termin składania przez rodziców/prawnych opiekunów Potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do Miejskiego Przedszkola nr 5 funkcjonującego w Miejskim Zespole Szkół nr 5 w Gorlicach. 
W postępowaniu uzupełniającym od 21 do 23 sierpnia 2024 r.

6. 8 kwietnia 2024 r. – termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub o liczbie wolnych miejsc. 
W postępowaniu uzupełniającym 26 sierpnia 2024 r.

  1. Szczegółowy harmonogram rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej

1. Od 15 do 23 lutego 2024 r. - termin składania przez rodziców/prawnych opiekunów zgłoszeń kandydata o przyjęcie do klasy I Szkoły Podstawowej nr 5
w Miejskim Zespole Szkół nr 5 w Gorlicach (z obwodu).

2. Od 1 do 15 marca 2024 r.  -  termin składania przez rodziców/prawnych opiekunów Wniosków o przyjęcie kandydata do klasy I Szkoły Podstawowej nr 5
w Miejskim Zespole Szkół nr 5 w Gorlicach ( spoza obwodu). 
W postępowaniu uzupełniającym od 12 do 14 sierpnia 2024 r.

3. Od 18 do 22 marca 2024 r. – weryfikacja złożonych wniosków
i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego Komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.. 150, ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe. 
W postępowaniu uzupełniającym 19 sierpnia 2024 r.

4. 25 marca 2024 r. – termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 
W postępowaniu uzupełniającym20 sierpnia 2024 r.

5. Od 26 marca do 5 kwietnia 2024 r. - termin składania przez rodziców/prawnych opiekunów  Potwierdzenia woli uczęszczania do klasy I w Szkole Podstawowej nr 5 w Miejskim Zespole Szkół nr 5 w Gorlicach, 
W postępowaniu uzupełniającym od 21 do 23 sierpnia 2024 r.

6. 8 kwietnia 2024 r. – termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 
W postępowaniu uzupełniającym 26 sierpnia 2024 r.

Druki do pobrania ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie.

Do pobrania: 

1. Szczegółowy harmonogram rekrutacji do przedszkola i do klasy 1 SP.

2. Wykaz ulic należących do obwodu SP-5.

Druki - szkoła obwód: 

1. Zgłoszenie dziecka do kl. 1 z obwodu

2. Oświadczenie o miejscu zamieszkania

3. Potwierdzenie woli uczęszczania do kl. 1.

Druki - szkoła spoza obwodu:

1. Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu

2. Oświadczenie o zamieszkaniu krewnych

3. Potwierdzenie woli uczęszczania do kl. 1

4. Oświadczenie o miejscu zatrudnienia

5. Oświadczenie o wielodzietności

6. Oświadczenie o drodze do szkoły

7. Oświadczenie o zamieszkaniu rodziców

8. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Przedszkole:

1. Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego.

404210