Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Przejdź do stopki

Półkolonia - 28.06 do 02.07.2021r.

Treść

napis półkolonia, słoneczko, okulary

           28.06  Poniedziałek

 • Zbiórka uczestników 700-800
 • Zapoznanie z regulaminami obowiązującymi na półkolonii
 • Drugie śniadanie
 • Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny w czasach epidemii Covid – 19
 • Prelekcja z zakresu bezpieczeństwa podczas wakacji – policja ( p.Janas )
 • Wyjście do Powiatowej Straży Pożarnej w Gorlicach – prelekcja pierwsza pomoc
 • Zwiedzanie miasta, ratusz, park miejski, lody
 • Obiad
 • Gry i zabawy w grupach – rozchodzenie się do domów  

           29.06  Wtorek

 • Zbiórka uczestników 700-800
 • Zapoznanie z planem dnia poszczególnych grup
 • Drugie śniadanie
 • Wycieczka do Starego Sącza – bobrowisko, park linowy
 • Obiad
 • Gry i zabawy w grupach – rozchodzenie się do domów.

           30.06 Środa

 • Zbiórka uczestników 700-800
 • Zapoznanie z planem dnia poszczególnych grup
 • Drugie śniadanie
 • Wyjście do kina Kolory I i II grupa
 • Wyjście na basen III i I IV grupa
 • Obiad
 • Gry i zabawy w grupach – rozchodzenie się do domów. 

  01.07 Czwartek

 • Zbiórka uczestników 700-715
 • Zapoznanie z planem dnia poszczególnych grup
 • Wycieczka do Krakowa zoo
 • Obiad
 • Gry i zabawy w grupach – rozchodzenie się do domów.
 • Gry i zabawy w grupach – rozchodzenie się do domów

           02.07 Piątek 

 • Zbiórka uczestników 700-800
 • Zapoznanie z planem dnia poszczególnych grup
 • Drugie śniadanie
 • Wycieczka do Grybowa ,, Stara Baśń ,,
 • Obiad
 • Podsumowanie pierwszego turnusu
 • Gry i zabawy w grupach – rozchodzenie się do domów
61438