Zapisy do klasy 1 Szkoły Podstawowej

zapisy2Szanowni Państwo!

Szkoła Podstawowa nr 5 w Gorlicach ogłasza zapisy dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej zamieszkałe
w obwodzie szkoły.

Dyrekcja Szkoły zwraca się z prośbą o zgłoszenie się
w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 2 marca 2018 w godzinach od 7.00 do 15.00
celem złożenia zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Dokumenty do pobrania:

Zgłoszenie kandydata do kl.I SP własny obwód

Terminarz 2018

Oświadczenie o miejscu zamieszkania