Zakończenie roku szkolnego

Kończący się rok szkolny był pierwszym, w którym zaczęła obowiązywać reforma edukacji. Po raz pierwszy podsumowywaliśmy wyniki klas siódmych. Żegnając uczniów Szkoły Podstawowej oraz ostatnich klas gimnazjalnych pani Dyrektor w szczególny sposób doceniła uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce, brali udział w konkursach przedmiotowych oraz swoim wzorowym zachowaniem dbali o dobre imię szkoły. Żegnając się z nimi życzyła wszystkim szczęśliwych i bezpiecznych wakacji oraz jeszcze większych sukcesów w przyszłym roku szkolnym.

Galeria zdjęć