Zasady korzystania z obiadów w stołówce szkolnej w Miejskim Zespole Szkół nr 5 w Gorlicach w roku szkolnym 2018/2019

Przypominamy wszystkim rezygnującym w danym dniu z obiadu o konieczności dostarczenia paragonu do sekretariatu szkoły. Tylko na tej podstawie dokonujemy odliczeń.

Numer konta:42 2030 0045 1110 0000 0160 6930. W tytule przelewu prosimy zaznaczyć czy opłata dotyczy obiadów ucznia przedszkola czy szkoły.

Osoby płacące przelewem mają obowiązek dostarczyć potwierdzenie przelewu.

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz informację, czy opłata dotyczy szkoły czy przedszkola. W przypadku dokonywania wpłaty za kilkoro dzieci prosimy o wykonanie jednego przelewu.

Osoby dokonujące płatności przelewem, które dokonywały zwrotów w poprzednim miesiącu prosimy o wcześniejszy kontakt ( może być telefoniczny ) w celu uzyskania informacji ile wynosi bieżąca kwota do zapłaty.

Przypominamy, że po terminie wpłat tj. 10. każdego miesiąca zaległe wpłaty przyjmowane są tylko w sekretariacie ze względu na konieczność uiszczenia opłaty za zwłokę. Bardzo prosimy o dochowanie terminu wpłaty zgodnie z podpisaną umową.
Informujemy również, że ze względu na liczne nieterminowe wpłaty, zgodnie z pkt 3. umowy, stołówka będzie wstrzymywać wydawanie obiadów osobom, które nie uregulowały należności.
Prosimy o płatności od 1  danego miesiąca, nie wcześniej.
Osoby płacące przez internet a mające zwroty z poprzedniego miesiąca prosimy o upewnienie się o wysokości kwoty należnej do zapłaty.
Wzór umowy znajdziecie Państwo także poniżej.
Koszt jednego obiadu to 3,90 PLN.

 

Opłata za obiady za październik 2019r. wynosi 85,80PLN

14 października 2019r DEN- dzień wolny od zajęć edukacyjnych- obiady nie będą wydawane.

 

Osoby płacące gotówką prosimy o przygotowanie odliczonej sumy, kwoty są zawsze podawane z wyprzedzeniem na stronie szkoły i na tablicach ogłoszeń.

 

Koszt obiadu za m-c październik 85,80zł.
Koszt obiadu za m-c wrzesień 78,00zł.