Zasady korzystania z obiadów w stołówce szkolnej w Miejskim Zespole Szkół nr 5 w Gorlicach w roku szkolnym 2017/2018

Przypominamy wszystkim rezygnującym w danym dniu z obiadu o konieczności dostarczenia paragonu do sekretariatu szkoły. Tylko na tej podstawie dokonujemy odliczeń.

Numer konta:42 2030 0045 1110 0000 0160 6930. W tytule przelewu prosimy zaznaczyć czy opłata dotyczy obiadów ucznia przedszkola czy szkoły.

Osoby płacące przelewem mają obowiązek dostarczyć potwierdzenie przelewu.

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz informację, czy opłata dotyczy szkoły czy przedszkola. W przypadku dokonywania wpłaty za kilkoro dzieci prosimy o wykonanie jednego przelewu.

Osoby dokonujące płatności przelewem, które dokonywały zwrotów w poprzednim miesiącu prosimy o wcześniejszy kontakt ( może być telefoniczny ) w celu uzyskania informacji ile wynosi bieżąca kwota do zapłaty.

Przypominamy, że po terminie wpłat tj. 10. każdego miesiąca zaległe wpłaty przyjmowane są tylko w sekretariacie ze względu na konieczność uiszczenia opłaty za zwłokę.
Informujemy również, że ze względu na liczne nieterminowe wpłaty, zgodnie z pkt 3. umowy, stołówka będzie wstrzymywać wydawanie obiadów osobom, które nie uregulowały należności.
W związku  z licznymi nieterminowymi płatnościami , wydawanie obiadów dla uczniów którzy nie uregulowali należności do 10 maja będzie wstrzymane.
Koszt obiadu za m-c czerwiec –50,40zł.
Koszt obiadu za m-c maj – 68,40zł.
Koszt obiadu za m-c kwiecień – 64,80 zł. ( 30 IV jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych)
 

Koszt obiadu za m-c marzec – 72,00 zł.

Koszt obiadu za m-c luty – 36,00 zł.

Koszt obiadu za m-c styczeń – 79.20 zł.

Koszt obiadu za m-c grudzień – 59.20 zł.

Nowe umowy na korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej na rok 2018 są dostępne w sekretariacie oraz w linku poniżej.

Koszt obiadu za m-c listopad – 77.70 zł.

Koszt obiadu za m-c październik – 81.40 zł.

Koszt obiadu za m-c wrzesień – 70.30 zł. Umowy do pobrania w sekretariacie szkoły i ze strony internetowej szkoły. Wypełnioną umowę należy złożyć w sekretariacie szkoły wraz z wpłatą  i na tej podstawie będą wydawane dziecku obiady na stołówce.

UMOWA na korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej 2017-2018