Umowa na korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej w Miejskim Zespole Szkół nr 5 w Gorlicach w roku szkolnym 2017/2018

Przypominamy wszystkim rezygnującym w danym dniu z obiadu o konieczności dostarczenia paragonu do sekretariatu szkoły. Tylko na tej podstawie dokonujemy odliczeń.

Numer konta:42 2030 0045 1110 0000 0160 6930. W tytule przelewu prosimy zaznaczyć czy opłata dotyczy obiadów ucznia przedszkola czy szkoły.

Osoby płacące przelewem mają obowiązek dostarczyć potwierdzenie przelewu.

Koszt obiadu za m-c październik – 81.40 zł.

Koszt obiadu za m-c wrzesień – 70.30 zł. Umowy do pobrania w sekretariacie szkoły i ze strony internetowej szkoły. Wypełnioną umowę należy złożyć w sekretariacie szkoły wraz z wpłatą  i na tej podstawie będą wydawane dziecku obiady na stołówce.

UMOWA na korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej 2017-2018