Zasady korzystania z obiadów w stołówce szkolnej w Miejskim Zespole Szkół nr 5 w Gorlicach w roku szkolnym 2018/2019

Przypominamy wszystkim rezygnującym w danym dniu z obiadu o konieczności dostarczenia paragonu do sekretariatu szkoły. Tylko na tej podstawie dokonujemy odliczeń.

Numer konta:42 2030 0045 1110 0000 0160 6930. W tytule przelewu prosimy zaznaczyć czy opłata dotyczy obiadów ucznia przedszkola czy szkoły.

Osoby płacące przelewem mają obowiązek dostarczyć potwierdzenie przelewu.

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz informację, czy opłata dotyczy szkoły czy przedszkola. W przypadku dokonywania wpłaty za kilkoro dzieci prosimy o wykonanie jednego przelewu.

Osoby dokonujące płatności przelewem, które dokonywały zwrotów w poprzednim miesiącu prosimy o wcześniejszy kontakt ( może być telefoniczny ) w celu uzyskania informacji ile wynosi bieżąca kwota do zapłaty.

Przypominamy, że po terminie wpłat tj. 10. każdego miesiąca zaległe wpłaty przyjmowane są tylko w sekretariacie ze względu na konieczność uiszczenia opłaty za zwłokę. Bardzo prosimy o dochowanie terminu wpłaty zgodnie z podpisaną umową.
Informujemy również, że ze względu na liczne nieterminowe wpłaty, zgodnie z pkt 3. umowy, stołówka będzie wstrzymywać wydawanie obiadów osobom, które nie uregulowały należności.
Prosimy o płatności od 1  danego miesiąca, nie wcześniej.
Osoby płacące przez internet a mające zwroty z poprzedniego miesiąca prosimy o upewnienie się o wysokości kwoty należnej do zapłaty.
Wzór umowy znajdziecie Państwo także poniżej.

 

Opłata za obiady za miesiąc czerwiec 2019r. wynosi 44,40 zł

Prosimy rodziców płacących przelewem o dowiadywanie się w sekretariacie szkoły o wysokości wpłat za obiady na miesiąc czerwiec.

Osoby płacące gotówka prosimy o przygotowanie odliczonej sumy, kwoty są zawsze podawane z wyprzedzeniem na stronie szkoły i na tablicach ogłoszeń.

Wpłatę proszę dokonywać do dnia 10 czerwca 2019r. zgodnie z umową

 

Koszt obiadu za m-c maj 74,00 zł
Koszt obiadu za m-c kwiecień 66,60 zł
Koszt obiadu za m-c marzec 77,70 zł
Koszt obiadu za m-c luty 74,00 zł
Koszt obiadu za m-c styczeń 44,40zł.
Koszt obiadu za m-c grudzień 54,00zł.
Koszt obiadu za m-c listopad 68,40zł.
Koszt obiadu za m-c październik 82,80zł.
Koszt obiadu za m-c wrzesień 68,40zł.