„UMIEM PŁYWAĆ”

up

Uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej  przeszli kurs nauki pływania w ramach ogólnopolskiego projektu ,,Umiem pływać”. Podstawowym celem projektu było doprowadzenie do opanowania przez uczniów elementarnych sposobów pływania oraz zdobycie umiejętności pływania stylem grzbietowym, a także uświadomienie dzieciom, rodzicom korzyści zdrowotnych jakie pociąga za sobą umiejętność nauki pływania.

Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu w czwartek dla uczniów z klasy 1b i w piątek dla uczniów z klasy 1a. Podczas 20-godzinnych zajęć na krytej pływalni ,, Fala” w Gorlicach, które prowadził trener: p. Grzegorz Przybycień , uczniowie klas pierwszych poznawali tajniki nauki pływania. Rodzice uczniów również byli zaangażowani w opiekę nad dziećmi podczas wyjazdów ( szczególne podziękowania dla p. Pawła Apoli ). Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach na basenie, z niecierpliwością czekały na każdy kolejny wyjazd i ze smutkiem żegnały się po zakończeniu zajęć. Frekwencja uczniów na zajęciach była bardzo wysoka.

Udział w tym projekcie dał im nie tylko możliwość nauki pływania, ale również aktywnego spędzania wolnego czasu i dobrej zabawy. Ćwiczenia w formie zabawowej dostarczały mnóstwo radości i satysfakcji. Zajęcia na basenie rozbudziły potrzebę uczestnictwa dzieci w tej formie aktywności ruchowej. Dzieci nauczyły się w sposób odpowiedzialny i bezpieczny korzystać z basenu. Wspólne wyjazdy integrowały uczniów, zaangażowały także do wspólnych działań rodziców. Zajęcia dały uczniom nie tylko możliwość nabycia podstawowych umiejętności pływania, ale dały również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej. Zachęciły dzieci do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki i aktywnego stylu życia.

20190328_082449 20190328_082506 20190523_082124 20190524_081930 20190524_091026