Uczynki miłosierdzia w praktyce w czasie Wielkiego Postu czyli akcje Wolontariuszy ze Szkolnego Koła Caritas

5Pod koniec marca wolontariusze prowadzili zbiórkę produktów spożywczych w sklepie Delikatesy przy ulicy Kopernika, z których utworzyli blisko 30 paczek. Zostały one rozdane rodzicom uczniów naszej społeczności szkolnej, którzy znajdują się w uboższej sytuacji materialnej na Święta Wielkanocne.

Na terenie naszej szkoły wolontariusze SK Caritas zorganizowali kiermasz ozdób, kartek Wielkanocnych oraz ciast. Zgromadzone środki przeznaczono na fundację Kasisi, prowadzoną przez Szymona Hołownię czyli na dożywianie i pomoc medyczną dzieci z sierocińca w Zambii.

W niedzielę 7 kwietnia 2019 roku wolontariusze rozprowadzali kartki Wielkanocne przy Kościele p.w. Św. Andrzeja Boboli. Kartki zostały przekazane przez Stowarzyszenie Sursum Corda  z Nowego Sącza, a środki uzyskane z ich rozprowadzania zostaną przeznaczone na leczenie ciężkich chorób u dzieci, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Dnia 12 kwietnia wolontariusze SK Caritas wraz  z wolontariuszami innych SK Wolontariatu oraz ich opiekunami odwiedzili chorych na oddziałach geriatrii gorlickiego szpitala. Uczestniczyli tam we wspólnej Drodze Krzyżowej prowadzonej przez Kapelana szpitala ks. Andrzeja Kluza. Po wspólnej modlitwie spotkali się z chorymi. Była to okazja do rozmowy z chorymi, składania życzeń z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych oraz podarowania własnoręcznie wykonanych kartek świątecznych. Po raz kolejny Wolontariusze mogli doświadczyć jak ważne jest spotkanie z człowiekiem chorym i cierpiącym, wymiana ciepłych słów , chwila obecności i podarowany serdeczny uśmiech.