Ucieczka z raju

17 maja uczniowie klasy 6a obejrzeli wystawę Ucieczka z raju Bogdana Gorczycy w Domu Polsko-Słowackim.
Prezentowana wystawa oparta jest na blisko trzydziestoletnim doświadczeniu autora, nakreślona wnikliwą obserwacją społecznych procesów w kontekście stosunków międzyludzkich i wzajemnych relacji. Cykl prac oparty jest na krytycznej analizie psychicznych zależności oraz sposobu oddziaływania wewnętrznego, jak również zewnętrznych form nacisku na jednostkę ludzką. Niesie przesłanie o prawdzie i wolności.