Taniec- wstęp do przyjaźni

W ramach kolejnej edycji programu polsko-rosyjskiej wymiany młodzieży ,współfinansowanego przez Polsko- Rosyjskie Centrum Dialogu i Porozumienia z Warszawy uczniowie szkoły nr 5 w Gorlicach  wraz z opiekunami w liczbie 20 osób w czerwcu b.r.   przebywali na 5- dniowej wizycie w Petersburgu, a uczniowie szkoły petersburskiej nr 525 , na 5 –dniowej rewizycie w Gorlicach. Wszyscy  wspólnie realizowali autorski projekt  pt” Taniec wstęp do przyjaźni „W ramach programu  jego uczestnicy  wzięli udział w wielu  wydarzeniach związanych ze sztuką taneczną / między innymi mieli szanse zobaczyć balet na lodzie w wykonaniu  największych gwiazd sceny rosyjskiej   ,fragmenty występów zespołów prezentujących  narodowe tańce  rosyjskie i polskie. /. .Słowianie z Krakowa ,Małe Lachy z Nowego Sącza, Mazowsze z Otrębusów pod Warszawą./, czy poznać kulisy sztuki baletowej udostępnione przez  pracowników i uczniów Warszawskiej  Szkoły Baletowej. Wszyscy brali udział we wspólnych warsztatach , które umożliwiły im poznanie historii tańca  od najstarszych jego form poprzez  taniec ludowy ,współczesny ,sportowy i nowoczesny. Razem z wymienionymi powyżej zespołami tanecznymi ,uczyli się podstawowych kroków tanecznych /między innymi  kazaczok , polonez, oberek ,polka /. Sami opracowywali  własne lub znane już układy taneczne/ taniec przyjaźni ,belgijka/,które potem mieli okazję pokazać na deptaku krynickim , gorlickiej publiczności./spektakl muzyczno- taneczny  w Domu Nauczyciela/lub w czasie wspólnej dyskoteki podczas której  wybierano królową  i króla  tańca ,oraz najlepiej tańczącą  polsko-rosyjską parę. Program ten był doskonałą okazją do rozszerzenia  przyjacielskich  kontaktów pomiędzy jego uczestnikami oraz nawiązania współpracy pomiędzy stowarzyszeniem „Bliżej dziecka” działającym przy MZS nr 5 w Gorlicach ,a  znanymi instytucjami kultury i sztuki w Polsce i Rosji oraz  przedstawicielami sztuki tanecznej. W końcu „Taniec –to wstęp do przyjaźni”

Halina Klimek

Galeria zdjęć 1

Galeria zdjęć 2

Galeria zdjęć 3

Galeria zdjęć 4

film