Szkolny Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej – Roztrzygnięty!!!

W Miejskim Zespole Szkół nr 5 w Gorlicach w dniu 31.10.2018r. o godzinie 12:30 odbył się Szkolny Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej. Zaśpiewano 14 piosenek. Swoje wokalne i instrumentalne utwory zaprezentowali soliści, jak również zespoły. Młodych artystów /w dwóch kategoriach wiekowych/ oceniało jury w składzie: Renata Janik-Wasylczak, Agata Tomasiak, Monika Dobek i  Wiesław Knapik.
Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród książkowych odbyło się 9 listopada podczas akademii z okazji Święta Niepodległości.
Uczniowie, którzy śpiewająco wygrali trzy pierwsze miejsca, zaśpiewają 22 listopada dla rodziców. Czekamy z niecierpliwością na kolejny ich muzyczny występ.

„Co­kol­wiek za­mie­rzasz zro­bić, o czym­kolwiek marzysz, zacznij działać. Śmiałość za­wiera w so­bie ge­niusz, siłę i magię”.  / Johann Wolfgang Goethe /
Tym cytatem zachęcam wszystkich do muzykowania.
Renata Janik-Wasylczak

Galeria zdjęć