Stołówka szkolna- ważne informacje

wykrzyknikInformujemy, ze podpisane przez Państwa umowy na korzystanie ze stołówki szkolnej wygasają z dniem 21 grudnia 2018r. Zostanie ogłoszony przetarg na prowadzenie stołówki i w zależności od jego rozstrzygnięcia zależała będzie forma korzystania ze stołówki szkolnej. Jeśli firma „Mirosława Ślusarz-Katering” będzie kontynuowała gotowanie dla naszej szkoły, należało będzie pobrać nową umowę w sekretariacie szkoły / na stronie www i dostarczyć ją do sekretariatu szkoły. Jeśli w wyniku przetargu wyłoniony będzie inny wykonawca w/w usługi o sposobach korzystania ze stołówki powiadomimy w późniejszym terminie.