Spotkanie Szkolnych Kół Caritas

„Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się dlań wtedy, gdy zapominając o sobie zacznie żyć dla bliźnich

(Mikołaj Gogol)

Dnia 7 czerwca 2018 roku w Jaśle odbyło się diecezjalne spotkanie SKC, by wspólnie podsumować miniony rok działalności. Uczestniczyli w nim przedstawiciele uczniów działający w SKC w naszej szkole wraz z p. Iwoną Stec –Opiekunem Koła i Ks. Krzysztofem – Asystentem kościelnym SKC. Spotkaniu towarzyszyła ikona Matki Bożej Syryjskiej – Współczującej.

We wstępie Ks. Piotr Potyrała mówił o miłosierdziu i świętości w oparciu o tekst Encykliki papieża Franciszka „Gaudete et exultate”. Jako wzór miłosierdzia i świętości przywołał postać nowej błogosławionej pielęgniarki Hanny Chrzanowskiej.

Wolontariusze i Opiekunowie Szkolnych Kół Caritas, wysłuchali również krótkiej prelekcji wygłoszonej przez Macieja Dubieckiego. Wolontariusz Caritas Polska opowiedział o sytuacji panującej na Bliskim Wschodzie. Kilka słów w języku polskim, wypowiedział także Gość spotkania Farid Abou Jrab z Syrii. Następnie Koronką do Miłosierdzia Bożego uczestnicy zjazdu modlili się o pokój, miłość i zgodę na Bliskim Wschodzie.

Celem takich spotkań jest m.in. wymiana doświadczeń z dotychczasowej działalności oraz zapoznanie z najbliższymi akcjami Caritas. Ostatni punkt tego spotkania stanowił poczęstunek po którym w miłej i przyjaznej atmosferze udaliśmy się do naszych miejscowości.

Galeria zdjęć