Spinka w Miejskim Zespole Szkół nr 5

spinka-e1475255341782Województwo Małopolskie stawia na rozwój nowoczesnego kształcenia zawodowego, ściśle powiązanego z oczekiwaniami rynku pracy. Korzystając z możliwości, jakie dają fundusze europejskie i bazując na dotychczasowych doświadczeniach, Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował o uruchomieniu drugiego etapu projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce na lata 2016-2021.

Celem projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II jest  podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej poprzez wsparcie orientacji zawodowej uczniów gimnazjów.

Działania w projekcie dotyczą utworzenia SPIneK – Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, stworzenia jednolitych standardów w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, programów zajęć, organizacji Festiwalu Zawodów – umożliwienie uczniom poszerzenia wiedzy o zawodach i rynku pracy. Rezultatem będzie  zapewnienie uczniom pomocy w zakresie doradztwa zawodowego w planowaniu przyszłości edukacyjno–zawodowej

We wszystkich zainteresowanych publicznych i niepublicznych gimnazjach na terenie Województwa Małopolskiego zostanie utworzony Szkolny Punkt Informacji i Kariery, w ramach którego zostanie zapewniony dostęp do poradnictwa edukacyjno-zawodowego  dla gimnazjalistów. Zadania w SPInKa w Miejskim Zespole Szkół nr 5 realizować będzie Joanna Moroń -doradca zawodowy.

Zapraszamy uczniów klas gimnazjalnych na zajęcia warsztatowe oraz konsultacje indywidualne. Oto harmonogram działania Spinki.

Harmonogram SPInKi 2017.08.11.

Regulamin SPinki