Rocznica bitwy pod Gorlicami

Poczet sztandarowy wraz z panią dyrektor Barbarą Kuk oraz panią wicedyrektor Iwoną Gryzik oraz delegacja młodzieży wzięli udział w uroczystościach obchodów 103 rocznicy bitwy pod Gorlicami., które odbyły się na cmentarzu wojskowym 29.04 2018 roku o godzinie 11.00.Uroczystość zaszczycili swą obecnością włodarze miasta , goście z zagranicy oraz przedstawiciele różnych środowisk. Po przemówieniu pana burmistrza Rafała Kukli i modlitwie ekumenicznej odbył się apel poległych a następnie wszystkie delegacje złożyły pamiątkowe wieńce i wiązanki kwiatów.

Galeria zdjęć