Rada pedagogiczna

mgr Barbara  Kuk dyrektor szkoły, dyplomowany nauczyciel biologii i przyrody
mgr Iwona Gryzik wicedyrektor szkoły, dyplomowany nauczyciel języka polskiego
mgr Katarzyna Barczyk kierownik przedszkola, mianowany nauczyciel przedszkola
mgr Anna Biernacka dyplomowany nauczyciel języka angielskiego
mgr Dorota Bogusz dyplomowany nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Joanna Bogusz dyplomowany nauczyciel języka polskiego i etyki
mgr Agnieszka Chrypliwa dyplomowany nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Dorota Chrząszcz dyplomowany nauczyciel matematyki i informatyki
mgr Izabela Ciemała-Pijanowska wychowawca świetlicy
mgr ks. Krzysztof Czaja dyplomowany nauczyciel religii rzymskokatolickiej
mgr inż. Katarzyna Ćwiklik dyplomowany nauczyciel chemii
mgr Monika Dobek dyplomowany nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
mgr Mirosława Dubec mianowany nauczyciel języka łemkowskiego
mgr Dorota Dziergas-Szura dyplomowany nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przyrody
mgr Alicja Haluch mianowany nauczyciel języka angielskiego
mgr Emil Hojsak mianowany nauczyciel języka ukraińskiego
s. mgr Alicja Hukowicz mianowany nauczyciel religii grekokatolickiej
mgr Renata Janik-Wasylczak dyplomowany nauczyciel języka polskiego i muzyki
mgr Dorota Januś dyplomowany nauczyciel – pedagog szkolny
mgr Aneta Kamińska dyplomowany nauczyciel języka angielskiego i kształcenia zintegrowanego
mgr Stanisław Karpiński dyplomowany nauczyciel fizyki i matematyki
mgr Małgorzata Kazanowska dyplomowany nauczyciel kształcenia zintegrowanego
mgr Halina Klimek dyplomowany nauczyciel geografii i przyrody
mgr ks. Stanisław Kogut dyplomowany nauczyciel religii rzymskokatolickiej
mgr Agnieszka Koszyk kontraktowy nauczyciel przedszkola
mgr Renata Kowalska dyplomowany nauczyciel przedszkola
mgr Izabela Kuk nauczyciel religii zielonoświątkowej
mgr Anna Lewek dyplomowany nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Halina Łukaszyk dyplomowany nauczyciel przedszkola
mgr Iwona Margańska dyplomowany nauczyciel przedszkola
mgr Karolina Mikosz dyplomowany nauczyciel przedszkola
mgr Joanna Moroń mianowany nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki i języka angielskiego
mgr Małgorzata Mrozek dyplomowany nauczyciel matematyki
mgr Aneta Mrukowicz dyplomowany nauczyciel matematyki
mgr Halina Pruchnicka dyplomowany nauczyciel przedszkola
mgr Grzegorz Przybycień dyplomowany nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Karolina Rybczyk dyplomowany nauczyciel – bibliotekarz, lider WDN
mgr Iwona Stec dyplomowany nauczyciel biologii i przyrody
mgr Joanna Stech dyplomowany nauczyciel wychowania fizycznego
mgr ks. Wacław Stokłosa dyplomowany nauczyciel religii rzymskokatolickiej
mgr Iwona Strusińska-Dziewic dyplomowany nauczyciel języka polskiego
mgr Maria Szarowicz dyplomowany nauczyciel przedszkola
mgr Piotr Telega dyplomowany nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Magdalena Tokarz dyplomowany nauczyciel języka angielskiego i historii
mgr Agata Tomasiak dyplomowany nauczyciel języka polskiego
mgr Katarzyna Trzaskoś dyplomowany nauczyciel przedszkola
mgr Barbara Waśkowska dyplomowany nauczyciel języka niemieckiego
mgr Marta Wójcicka mianowany nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
lic. Karolina Wilczak kontraktowy nauczyciel wychowawca świetlicy
mgr Artur Zagórski

mgr Wojciech Zapłata

mgr Barbara Zastępa

mgr Grażyna Zasuń-Gubała

mgr Jadwiga Zielińska

 

dyplomowany nauczyciel techniki i informatyki

dyplomowany nauczyciel wychowania fizycznego

dyplomowany nauczyciel języka niemieckiego i języka angielskiego w klasach 1-3 SP                                                        dyplomowany nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

dyplomowany nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej