Programy profilaktyczne

W naszej szkole od kwietnia przeszkoleni nauczyciele realizują programy profilaktyczne. W klasach 6A 6C, 3AG, 3BG program „Unplugged”, który ma na celu zapobieganie uzależnieniu od używek przeznaczony jest dla młodzieży w wieku od 12-14lat. W klasie 1B SP dzieci pracują z programem „Przyjaciele Zippego”, przeznaczony dla dzieci od 5-8 lat, ma za zadanie promowanie zdrowia psychicznego wśród dzieci poprzez kształtowanie i rozwijanie umiejętności psychospołecznych. Nowy program pt.  „Domowi detektywi” Jaś i Małgosia na tropie jest prowadzony w klasach 4AB, 5A, 6B.

Oprócz tego 9 klas 6,7,2G,3G uczestniczyły bądź będą uczestniczyć w rajdach wiosennych w ramach poznawania okolic i promowania zdrowego stylu życia z okazji dnia dziecka klasy 4 pojadą do teatru do Krakowa na sztukę pt: „Czarnoksiężnik z Krainy Oz” wszystkie powyższe działania  są finansowane ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Galeria zdjęć