Program antynikotynowy ” Nie pal przy mnie, proszę”

Dziecko w wieku szkolnym pozostaje pod dużym wpływem rodziców, a będąc uczniem staje się uczestnikiem życia w grupie rówieśników. spotyka się także ze starszymi kolegami, których zachowanie może wywołać zdziwienie, zaciekawienie a nawet może imponować czy wywołać chęć naśladowania. Niestety, oprócz pozytywnych zachowań dzieci obserwują także negatywne jak np. palenie papierosów. Szacuje się, że co roku około 4 milionów polskich dzieci narażonych jest na mimowolne wdychanie  dymu tytoniowego, czyli palenie bierne. Bierne palenie ułatwia wprowadzenie dziecka w życie, w którym palenie papierosów jest normą.

Istnieje więc duże zapotrzebowanie na program edukacji antytytoniowej  „Nie pal przy mnie, proszę”, który będzie kontynuowany przez kolejne miesiące. Programem tym objęte będą wszystkie dzieci klas 1-3 naszej szkoły.

31 stycznia, pani pedagog Dorota Januś przeprowadziła interesującą i dostosowaną do możliwości dzieci klas drugich i trzecich pogadankę na temat zagrożeń wynikających z palenia oraz zalet unikania palenia biernego.

Koordynatorami tego programu są pani Małgorzata Kazanowska i Grażyna Zasuń- Gubała.

Galeria zdjęć