Pracownicy obsługi i administracji

Seweryna Hajduk               – sekretarz szkoły

Barbara Smołkowicz         – główna księgowa

Anna Cygańczuk                – referent

Lidia Krasoska                     – starszy referent

Teresa Woźniak                – woźna

Jadwiga Borula

Krystyna Burzacka

Aneta Gazda

Renata Głębocka

Mariola Hawro

Teresa Kijek

Halina Korzeniowska

Maria Miarecka

Milena Pabis

Agnieszka Skraba

Lucyna Szura

Zygmunt Tarabański

Danuta Wanciak

Jacek Wanciak

Leokadia Zawiła

 

Leokadia Zawiła