Polsko – rosyjska wymiana młodzieży.

W dniach od 21.09.2015r do 25.09.2015r. w ramach programu polsko-rosyjskiej wymiany młodzieży ”Barok spoiwem kultur i narodów” współfinansowanego przez Polsko – Rosyjskie Centrum Dialogu i Porozumienia w Warszawie miała miejsce rewizyta młodzieży ze szkoły  nr 525  z poszerzonym językiem angielskim w Petersburgu.

W ramach projektu uczniowie polscy i rosyjscy uczestniczyli wspólnie w warsztatach, na których wykonywali barokowe ozdoby oraz pisali  listy na wzór listu króla  Jana III Sobieskiego do Marysieńki. Brali udział w wycieczce edukacyjnej śladami pisarza z tego okresu- Wacława Potockiego. Zwiedzili wtedy kasztel w Szymbarku, Szkołę im. Wacława Potockiego w Woli Łużańskiej, kościół Św. Wawrzyńca w Zagórzanach oraz  najważniejsze zabytki architektoniczne Biecza. W kolejnym dniu pobytu wszyscy mieli okazję poznać piękno barokowej architektury Krakowa i Wieliczki oraz posłuchać muzyki tego okresu w wykonaniu Capelli Cracoviensis.

Nie obyło się bez wizyty u  władz naszego miasta, przedstawienia zasad i logo projektu. Ulicami miasta przeszedł uroczysty korowód  uczniów  w strojach barokowych na czele z orkiestrą Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z mażoretkami  z Dominikowic. Na rynku miasta  odbył się krótki występ artystyczny,  w którym wzięli udział  uczniowie z następujących szkół:

–  Miejskiego Zespołu Szkół NR 5  im. ks.J. Twardowskiego  w Gorlicach,
–  Szkoły Publicznej  nr 525 z Petersburga,
– Szkoły Muzycznej I stopnia im. I. Paderewskiego w Gorlicach.

Kolejnym punktem programu był pokaz barokowej mody i barokowych fryzur. W ramach współpracy uczestniczyli w nim uczniowie z polsko-rosyjskiej grupy projektowej, Gimnazjum nr 4 i nr 5  w Gorlicach oraz  takie gorlickie szkoły średnie takie jak : I LO im. M. Kromera, Zespół Szkół Technicznych im. W. Pola, Technikum Ekonomiczne. Zwieńczeniem programu było wręczenie nagród i dyplomów zwycięzcom poszczególnych konkursów oraz wszystkim uczestnikom programu.

W ostatnim dniu pobytu w Polsce młodzież  wędrowała szlakiem baroku po Warszawie. Zwiedzała kościół Św. Anny i Pałac w Wilanowie.

W ramach programu uczniowie wykonali multimedialne prezentacje na zadany temat związany  z kulturą i sztuką tego okresu oraz  opracowali  trasy edukacyjnych wycieczek. Materiały te zostaną wykorzystane na lekcjach poszczególnych przedmiotów.

Wszyscy aktywnie uczestniczyli  w projekcie. Mieli szansę zaprezentować także swe  umiejętności  posługiwania się językiem angielskim.

Koleżeńskie relacje zostały umocnione nie tylko przez realizacje programu, ale i wspólne ognisko i razem spędzony czas.

Opracowanie: Halina Klimek

Galeria zdjęć