Podsumowanie projektu „Morze kontra góry”

Bez tytułuW ramach polsko-litewskiej wymiany młodzieży programu pt  „Morze kontra góry” powstało szereg produktów, wpływających na pogłębianie więzi pomiędzy narodem polskim i litewskim. Można je wykorzystywać do pracy z młodzieżą  na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. Z uwagi na ich przydatność wychowawczą i merytoryczną produkty te są cały czas rozpowszechniane.

Należą do nich:

1/scenariusz lekcji „Morze kontra góry”

2/Katalog polsko-litewskiej kultury

3/Piosenka ułożona przez uczestników projektu

4/Prezentacje o Gorlicach i Kłajpedzie

5/Prezentacje o dawnym i współczesnym budownictwie w Karpatach

6/Prezentacja: Morze kontra góry –dotycząca Karpat.

 

Dokumentację z projektu stanowią również filmy i zdjęcia.

Całość projektu finansowana  z polsko-litewskiego Funduszu Wymiany  Młodzieży.

Poniżej znajdują się linki do poszczególnych produktów.

1. Scenariusz lekcji

2. Katalog morze kontra góry

3. Litwa – piosenka

4. Klaipeda

5. PREZENTACJA Litwa Julia Łopata

6. Budownictwo Weronika M. Karolina K.

Galeria zdjęć