Ogłoszenia

1

Szanowna/y Pani/Panie!

Pobyt w szkole jest niezapomnianym okresem w życiu każdego człowieka, a Jubileusz placówki jest okazją do wspomnień, które gdzieś tam tkwią w naszej pamięci. Zwracam się do Pani/Pana  z  prośbą, aby na Jubileusz  szkoły- obecnie pod nazwą Miejski Zespół Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego Gorlicach, napisała Pani/Pan kartkę z pamiętnika lat szkolnych. Mam nadzieję, że pozwoli Pani /Panu wrócić minionym chwilom, a uroczystość ta  stanie się wyjątkową okazją, by wspomnieniami ożywić przeszłość. Na podstawie zebranych wspomnień planowana jest publikacja na Jubileusz Szkoły.

Mam nadzieję na pozytywną odpowiedź na niniejszą prośbę.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły mgr Barbara Kuk

Wspomnienie proszę  kierować na adres Szkoły listownie lub e-mailem mzs5.gorlice@o2.pl
do końca roku kalendarzowego.

DYŻURY NAUCZYCIELI

 Przypominamy, że w pierwsze poniedziałki miesiąca w godz. 1600 – 1700 nauczyciele są obecni w szkole, aby umożliwić rodzicom skontaktowanie się w sprawach dotyczących wyników w nauce i zachowania dzieci.

Harmonogram dyżurów  i zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

19 IX 2018r. zebrania z rodzicami

1 X 2018 r.    dyżur

22 XI 2018 r.  zebrania z rodzicami

3 XII 2018 r.  dyżur

10 I 2019 r.    zebrania z rodzicami

4 III 2019 r.    dyżur

1 IV 2019 r.    dyżur

6 V 2019 r.    zebrania z rodzicami

3 VI 2019 r.   dyżur

W dni dyżurów nauczycieli w gabinecie pedagoga szkolnego można również uzyskać pomoc psychologa.

 

 Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2018r.
Ferie zimowe 14 stycznia – 27 stycznia 2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.
Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum

 

 

Egzamin ósmoklasisty

1. część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r.
2. część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r.
3. język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. 

1. język polski – 15 kwietnia 2019 r.
2. matematyka – 16 kwietnia 2019 r.
3. język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r.

Koniec roku szkolnego 21 czerwca 2019r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych:

2 listopada 2018r.

10, 11, 12, 15,16,17  kwietnia 2019r. (egzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty)

2 maja 2019r.

 

————————————————————————————————–

DZWONKI

  1. lekcja  800 –  845
  2. lekcja  855 –  940
  3. lekcja  950 – 1035
  4. lekcja 1045 – 1130
  5. lekcja 1140 – 1225
  6. lekcja 1240 – 1325
  7. lekcja 1335 – 1420
  8. lekcja 1430 – 1515

————————————————————————————————–