Ogłoszenia

1

Szanowna/y Pani/Panie!

Pobyt w szkole jest niezapomnianym okresem w życiu każdego człowieka, a Jubileusz placówki jest okazją do wspomnień, które gdzieś tam tkwią w naszej pamięci. Zwracam się do Pani/Pana  z  prośbą, aby na Jubileusz  szkoły- obecnie pod nazwą Miejski Zespół Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego Gorlicach, napisała Pani/Pan kartkę z pamiętnika lat szkolnych. Mam nadzieję, że pozwoli Pani /Panu wrócić minionym chwilom, a uroczystość ta  stanie się wyjątkową okazją, by wspomnieniami ożywić przeszłość. Na podstawie zebranych wspomnień planowana jest publikacja na Jubileusz Szkoły.

Mam nadzieję na pozytywną odpowiedź na niniejszą prośbę.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły mgr Barbara Kuk

Wspomnienie proszę  kierować na adres Szkoły listownie lub e-mailem mzs5.gorlice@o2.pl
do końca roku kalendarzowego.

DYŻURY NAUCZYCIELI

 Przypominamy, że w pierwsze poniedziałki miesiąca w godz. 1600 – 1700 nauczyciele są obecni w szkole, aby umożliwić rodzicom skontaktowanie się w sprawach dotyczących wyników w nauce i zachowania dzieci.

Harmonogram dyżurów  i zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

25 IX 2017r. zebrania z rodzicami

6 XI 2017r.    dyżur

23 XI 2017r.  zebrania z rodzicami

4 XII 2017 r.  dyżur

8 I 2018 r.     dyżur

5 II 2018 r.    zebrania z rodzicami

5 III 2018 r.   Dzień Otwartych Drzwi oraz dyżur

9 IV 2018 r.   dyżur

7 V 2018 r.   zebrania z rodzicami

4 VI 2018 r.   dyżur

W dni dyżurów nauczycieli w gabinecie pedagoga szkolnego można również uzyskać pomoc psychologa.

 

 Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2017r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2017r.
Ferie zimowe 12 lutego – 25 lutego 2018 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 29 maca – 3 kwietnia 2018r.
Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum część humanistyczna – 18 kwietnia 2018r.część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018r.
język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018r.
Koniec roku szkolnego 22 czerwca 2018r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych:

18, 19, 20 kwietnia 2018r. (egzamin gimnazjalny)

30 kwietnia 2018r.

2 maja 2018r.

1 czerwca 2018r.

20, 21 czerwca 2018r.

————————————————————————————————–

DZWONKI

  1. lekcja  800 –  845
  2. lekcja  850 –  935
  3. lekcja  940 – 1025
  4. lekcja 1035 – 1120
  5. lekcja 1130 – 1215
  6. lekcja 1225 – 1310
  7. lekcja 1325 – 1410
  8. lekcja 1415 – 1500

————————————————————————————————–