Ogłoszenia

1

Szanowna/y Pani/Panie!

Pobyt w szkole jest niezapomnianym okresem w życiu każdego człowieka, a Jubileusz placówki jest okazją do wspomnień, które gdzieś tam tkwią w naszej pamięci. Zwracam się do Pani/Pana  z  prośbą, aby na Jubileusz  szkoły- obecnie pod nazwą Miejski Zespół Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego Gorlicach, napisała Pani/Pan kartkę z pamiętnika lat szkolnych. Mam nadzieję, że pozwoli Pani /Panu wrócić minionym chwilom, a uroczystość ta  stanie się wyjątkową okazją, by wspomnieniami ożywić przeszłość. Na podstawie zebranych wspomnień planowana jest publikacja na Jubileusz Szkoły.

Mam nadzieję na pozytywną odpowiedź na niniejszą prośbę.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły mgr Barbara Kuk

Wspomnienie proszę  kierować na adres Szkoły listownie lub e-mailem mzs5.gorlice@o2.pl
do końca roku kalendarzowego.

DYŻURY NAUCZYCIELI

 Przypominamy, że w pierwsze poniedziałki miesiąca w godz. 1600 – 1700 nauczyciele są obecni w szkole, aby umożliwić rodzicom skontaktowanie się w sprawach dotyczących wyników w nauce i zachowania dzieci.

Harmonogram dyżurów  i zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

19 IX 2019r.    zebrania z rodzicami

7 X 2019 r.      dyżur

4 XI 2019 r.     dyżur

21 XI 2019 r.   zebrania z rodzicami

2 XII  2019 r.   dyżur

23 I 2020 r.     zebrania z rodzicami

2 III 2020 r.     dyżur

6 IV 2020r.     dyżur

4 V 2020 r.     dyżur

21 V 2020r.    zebrania z rodzicami

1 VI 2020r      dyżur

W dni dyżurów nauczycieli w gabinecie pedagoga szkolnego można również uzyskać pomoc psychologa.

 

 Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2019r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019r.
Ferie zimowe 27 stycznia – 9 lutego 2020 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.
Egzamin ósmoklasisty

 

 

 

1. język polski – 21 kwietnia 2020 r.
2. matematyka –22 kwietnia 2020 r.
3. język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r.
Koniec roku szkolnego 26 czerwca 2020r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych:

2,3 stycznia 2020r.

21,22,23  kwietnia 2020r. ( egzamin ósmoklasisty)

12 czerwca 2020r.

24,25 czerwca 2020r.

 

————————————————————————————————–

DZWONKI

  1. lekcja  800 –  845
  2. lekcja  855 –  940
  3. lekcja  950 – 1035
  4. lekcja 1045 – 1130
  5. lekcja 1140 – 1225
  6. lekcja 1240 – 1325
  7. lekcja 1335 – 1420
  8. lekcja 1430 – 1515

————————————————————————————————–