Lider Projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”

Nasza szkoła od 2005 roku wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Gorlicach w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa realizuje działania profilaktyczne  „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”.

Po pierwszym etapie przygotowań i realizacji projektu szkoła została poddana ocenie w ramach audytu certyfikującego. Jego pozytywny wynik skutkował otrzymaniem certyfikatu „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” na okres dwóch lat, a po kolejnym audycie na następne 5 lat. W 2013 roku, szkoła złożyła do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, wniosek o nadanie tytułu Lidera projektu. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez zespół certyfikujący Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie przyznał nam tytuł Lider „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” .

Obecnie tytuł ten został odnowiony.  W dniu 13 kwietnia 2018 roku insp. Krzysztof Tybor, Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach oraz nadkom. Dorota Tokarz, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach wręczyli przedstawicielom szkoły – dyrekcji oraz koordynatorom projektu – certyfikat LIDERA „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” . Obecni byli także także asp. sztab. Karolina Gurba oraz asp. sztab. Grzegorz Szczepanek, którzy przez lata służyli nam pomocą, koordynowali i wspierali nasza szkołę w realizacji działań wnikających z projektu.

W powicie gorlickim tylko trzy szkoły otrzymały Certyfikaty Lidera: Miejski Zespół Szkół Nr 5 w Gorlicach, Zespół Szkół w Uściu Gorlickim i Szkoła Podstawowa w Zagórzanach.

Poniżej link do artykułu na stronie policji.

http://gorlice.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/komendant-wreczyl-certyfikaty-liderow-zintegrowanej-polityki-bezpieczenstwa-0

Galeria zdjęć