KONKURS

canada-159585_128029 maja 2019r o 9.40 odbędzie się kolejna edycja konkursu z języka angielskiego. W tym roku będzie on poświęcony Kanadzie. Do udziału zapraszamy uczniów klas 5-8 Sp oraz 3 klas gimnazjum.

Regulamin konkursu

 1. Cele konkursu:
 • poszerzanie wiedzy na temat historii, kultury i geografii Kanady
 • promowanie innowacyjnych form sprawdzania wiedzy;
 • włączanie TIK do nauczania języka angielskiego;
 • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
 1. Uczestnicy:
  • każdy uczestnik biorący udział w konkursie potrzebuje własnego telefonu lub tabletu z dostępem do Internetu
  • uczestnik udziela odpowiedzi na serię pytań poprzez wybranie jednej z podanych opcji
 1. Kryteria oceny

Konkurs ma formę testu na platformie Kahoot.

Zastosowane zostaną następujące kryteria:

 • Poprawność odpowiedzi
 • Czas udzielenia odpowiedzi
 1. Warunkiem udziału jest zgłoszenie uczestnictwa w konkursie u p. Alicji Haluch lub p. Magdaleny Tokarz
 1. Nagrody:
  • laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają dyplomy.
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do fotografowania uczestników a także opublikowania listy laureatów na stronie internetowej MZS nr 5 .
 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne (wylogowanie z testu, zawieszenie strony) związane ze sprzętem przyniesionym przez uczniów ( telefony/ tablety)

Poniżej znajdują się materiały, które pomogą w przygotowaniu się do konkursu

Kanada

A oto linki do stron pomocnych w  przygotowaniu się do konkursu:

https://kids.kiddle.co/Canada

Canada facts

http://www.sciencekids.co.nz/sciencefacts/countries/canada.html

https://kids.lovetoknow.com/canada-facts-kids