Kolejny sukces Młodego Asyżu

mlody-asyzOd dwóch lat uczniowie MZS nr 5 w Gorlicach biorą udział w programie edukacyjno-wychowawczym „Młody Asyż”. Program ten jest kontynuacją dzieła Papieża Jana Pawła II. Podobnie jak w roku ubiegłym, zostali liderami w tym ogólnopolskim projekcie. Jest to tym większy sukces, że liderów jest zaledwie pięciu. Od października do maja młodzież uczestniczyła w zajęciach dotyczących roli sztuki sakralnej w kulturze- zgodnie z tematem tegorocznej edycji. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w lokalnych przedsięwzięciach, w tym chodzili na wystawy, np. „Piękno Beskidu Niskiego i Łemkowszczyzny”. Opiekunem i koordynatorem projektu jest pani Joanna Bogusz.
Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej
programu piatkagorlice.obliczadialogu.pl