Klasy 4-8 SP

klasa 4

język polski tutaj

język angielski tutaj

historia tutaj

matematyka tutaj

przyroda tutaj

informatyka tutaj

zajęcia techniczne tutaj

plastyka tutaj

muzyka tutaj

etyka tutaj

religia tutaj

informatyka tutaj

wychowanie fizyczne  tutaj

edukacja regionalna tutaj

klasa 5

język polski tutaj

język angielski tutaj

historia tutaj

matematyka tutaj

przyroda tutaj

zajęcia komputerowe tutaj

zajęcia techniczne tutaj

plastyka tutaj

muzyka tutaj

etyka tutaj

religia tutaj

wychowanie fizyczne  tutaj

edukacja regionalna tutaj

klasa 6

język polski tutaj

język angielski tutaj

historia tutaj

matematyka tutaj

przyroda tutaj

zajęcia komputerowe tutaj

zajęcia techniczne tutaj

plastyka tutaj

muzyka tutaj

etyka tutaj

religia tutaj

wychowanie fizyczne  tutaj

edukacja regionalna tutaj

klasa 7

język polski tutaj

język angielski tutaj

język niemiecki tutaj

historia tutaj

matematyka tutaj

fizyka tutaj

chemia tutaj

biologia tutaj

geografia tutaj

informatyka tutaj

religia tutaj

plastyka tutaj

klasa 8

matematyka tutaj

język angielski tutaj

język niemiecki tutaj

historia tutaj

informatyka tutaj

religia tutaj