Informacja o stypendiach

Szkolna Komisja Stypendialna w składzie:

Przewodnicząca :        mgr Barbara Kuk – dyrektor szkoły

Członkowie:

mgr Iwona Gryzik

mgr Dorota Januś

mgr Karolina Rybczyk

w dniu 13.09.2018 r.  postanowiła przyznać za II półrocze roku szkolnego 2017/2018 stypendia motywacyjne dla 66 uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej w wysokości 30 zł oraz dla 32 uczniów klas siódmych, ósmych i gimnazjum w wysokości 45 zł. Dodatkowo jednorazowo stypendium w wysokości 55 zł otrzymały dwie uczennice, które osiągnęły najwyższe wyniki w nauce odpowiednio w Szkole Podstawowej i Gimnazjum. Te same uczennice otrzymały tez Stypendium Dyrektora Szkoły Podstawowej ( średnia ocen 5,80) oraz Stypendium Dyrektora dla Prymusa Gimnazjum ( średnia ocen 5,67).