Informacja o rozpoczęciu roku szkolnego

Klasy 4-8 Szkoły Podstawowej
8.00 – msza w kościele
9.00 – rozpoczęcie roku w szkole
Klasy 1-3 Szkoły Podstawowej
9.00 – msza w kościele
10.00 – rozpoczęcie roku w szkole