III sesja Młodzieżowej Rady Miasta

IMG_6486-155014515113 lutego w sali obrad Rady Miasta odbyła się III sesja Młodzieżowej Rady Miasta. Młodzi Radni omówili trzy sprawy przewidziane w planie działania MRM. W pierwszej kolejności zastanawiali się nad celem i sposobem organizacji międzyszkolnej dyskoteki karnawałowej. Następnie ustalali szczegóły przeprowadzenia spotkań filmowych dla młodzieży. Na koniec, omawiali udział w warsztatach fotograficznych organizowanych dla młodzieży przez Dom Polsko-Słowacki w Gorlicach. Sesję poprowadziła Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Victoria MacIsaac. W obradach udział wzięli: nauczyciele-opiekunowie, Zastępca Burmistrza Miasta Gorlice Łukasz Bałajewicz, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gorlice i opiekun Młodzieżowej Rady Miasta Beata Mikruta-Kawa, a także Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 w Gorlicach Aleksander Kumorkiewcz oraz Kierownik Domu Polsko-Słowackiego Krzysztof Szadkowski. Aby pomóc w sprawnym działaniu młodych rajców na sesji pojawili się również Sekretarz Miasta Gorlice Daniel Janeczek, Skarbnik Miasta Gorlice Edyta Szilder oraz Kierownik Wydziału Oświaty , Kultury i Spraw Społecznych Aleksander Augustyn.

IMG_6497

źródło: http://www.gorlice.pl/