Erasmus Plus

We wrześniu 2018 roku Miejski Zespół Szkół nr  5 w Gorlicach przystąpił do realizacji programu „Erasmus Plus” pt. ”Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych”
Oprócz naszej szkoły, autora i koordynatora projektu, biorą w nim udział szkoły:
– Osnovna Jurija Sizgorica z  Szybeniku Chorwacji

– Alfholsskoli z Kopagovur na Islandii

–Sc.Gim.nr38 Dimitre Cantemir  w mieście Konstanta w Rumunii

Podstawowym celem projektu jest poznanie nowych sposobów  wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych do nauki i utrwalania wiedzy z zakresu  przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

W związku z tym, realizowane są  kolejne zadania projektowe, w tym udział  w wizytach roboczych w krajach partnerskich. Za wykonanie poszczególnych prac, odpowiedzialni są uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej i 3 klasy gimnazjum. Opiekę nad ich przebiegiem sprawują : koordynator projektu, nauczyciele przedmiotów :matematyka, fizyka, chemia, biologia ,geografia i nauczyciele języka angielskiego.

W wizytach roboczych w krajach partnerskich, oprócz nauczycieli biorą  udział uczestnicy projektu, uczniowie klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz 3 klasy gimnazjalnej/łącznie 30 osób/

Dzięki zaplanowanym działaniom, uczniowie naszej szkoły  mają szansę poszerzyć  swoje wiadomości z zakresu: geografii, biologii chemii, matematyki i fizyki, informatyki .oraz mają  możliwość praktycznego wykorzystania umiejętności posługiwania się językami obcymi i nowoczesnymi technologiami informacyjnymi. Realizacja programu Erasmus , to również promocja naszej szkoły w międzynarodowym środowisku edukacyjnym.

Koordynator projektu Halina Klimek

Galeria zdjęć