Egzamin gimnazjalny

Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych na trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych.

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: ‎
• humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka ‎polskiego
• matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu ‎matematyki
• z języka obcego nowożytnego.‎

W tym roku szkolnym wszyscy uczniowie naszej szkoły na egzaminie gimnazjalnym wybrali język angielski.

Tegoroczne arkusze dostępne są na stronie : https://cke.gov.pl/egzamin-gimnazjalny/arkusze/2018-2/

Galeria zdjęć