Działalność Szkolnego Koła Caritas

W dniu 16 marca w Zespole Szkół w Stróżówce odbyły się warsztaty stroików wielkanocnych. Spotkanie z wolontariuszami z zaprzyjaźnionych Kół Wolontariatu umożliwiło współne wykonanie ok. kilkudziesięciu stroików wielkanocnych, miłe spędzenie czasu oraz zawieranie nowych znajomości.

   W Wielki Wtorek przed Świętami Wielkanocnymi wolontariusze SK Caritas wraz z wolontariuszami innych SK Wolontariatu oraz ich opiekunami odwiedzili chorych na oddziałach geriatrii gorlickiego szpitala, uczestnicząc we wspólnej Drodze Krzyżowej prowadzonej przez Kapelana szpitala ks. Andrzeja Kluza. Była to okazja do składania życzeń, miłych rozmów z chorymi oraz podarowania wykonanych wcześniej stroików świątecznych. Wolontariusze przekonali się, jak znaczące jest spotkanie z chorym, cierpiącym człowiekiem, wymiana ciepłych słów i serdeczny uśmiech.
  W niedzielę 18 marca wolontariusze rozprowadzali kartki Wielkanocne w Kościele pw. Św. Andrzeja Boboli. Kartki zostały przekazane przez Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza, a dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na leczenie ciężkich chorób u dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
      Pod koniec marca wolontariusze prowadzili zbiórkę produktów spożywczych w sklepie Delikatesy przy ulicy Kopernika, z których utworzyli blisko 40 paczek. Paczki zostały rozdane rodzicom uczniów naszej społeczności szkolnej, którzy znajdują się w uboższej sytuacji materialnej.
         Na terenie nasze szkoły wolontariusze SK Caritas zorganizowali kiermasz ozdób, kartek i ciast, chętnie kupowanych przez uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na dofinansowanie do obiadów dla uczniów naszej szkoły znajdujących się w uboższej sytuacji finansowej.
            W kwietniu wolontariusze przekazali produkty spożywcze do Kuchni Caritas przy ulicy Piekarskiej, jako pomoc dla osób korzystających z darmowych obiadów.

 

Galeria zdjęć