Być jak Ignacy

201802-bji_strona_slider_all_v2W dniu 26 kwietnia w naszej szkole odbyła się „Wiosna naukowców” z okazji Dnia Ziemi. Tegoroczne spotkanie było poświęcone prawdziwemu skarbowi ziemi oraz wybitnemu polskiemu naukowcowi związanemu z naszym miastem, czyli Ignacemu Łukasiewiczowi.

 Podczas apelu zaprezentował się klub naukowy „Kopernikus”, który działał w naszej szkole w ramach projektu „Być jak Ignacy”. Był to program edukacyjny przeznaczony dla dzieci ze szkół podstawowych. Projekt zakładał prowadzenie zajęć w oparciu o przygotowane materiały. Program ten to była wielka naukowa przygoda zarówno dla dzieci, jak i nauczycieli -inspirował, zachęcał do samodzielnego odkrywania zasad rządzących nauką, do eksperymentowania. Głównymi celami projektu była popularyzacja nauk matematyczno- przyrodniczych i historii polskiej myśli naukowej w oparciu o sylwetki wybitnych polskich naukowców: Ignacego Łukasiewicza, Marii Curie-Skłodowskiej, Mikołaja Kopernika, Kazimierza Prószyńskiego i Stefana Drzewieckiego, wykorzystując aktywne metody nauczania typu: doświadczenia, obserwacje, tworzenie własnych konstrukcji w oparciu o zdobytą wiedzę i indywidualne pomysły. Cele projektu klub naukowy „Kopernikus” realizował w następujący sposób:
· wykonanie gazetek tematycznych związanych z naukowcami ,
· nagranie krótkiego filmu na urodziny Ignacego Łukasiewicza, w oparciu o samodzielnie opracowany scenariusz (link do filmu),
· nagranie filmu na temat miejsc w Gorlicach związanych z życiem i pracą Ignacego Łukasiewicza-zaangażowanie do filmu/oprócz grupy „Kopernikus”/ władz miasta, szkoły, rodziców, pracownika muzeum,
· wycieczka do Bóbrki – poznanie historii przemysłu naftowego, działalności prekursora tego przemysłu, czyli Ignacego Łukasiewicza,
· wycieczka do skansenu przemysłu naftowego „Magdalena”,
· sadzenie dębu Ignacy – poświęconego Ignacemu Łukasiewiczowi ,
· organizacja w przedszkolu należącym do Miejskiego Zespołu Szkół nr 5 w Gorlicach –dni młodego naukowca ,
· wycieczka do aeroklubu „Krosno”- poznanie historii działalności aeroklubu, oglądanie awionetek, poznanie zasad ich działania ,
· wycieczka na Uniwersytet Jagielloński – uczestnictwo w pokazie doświadczeń chemicznych, w tym kriogenicznych, zwiedzanie wystawy „Body Worlds” dotyczącej anatomii człowieka,
· wycieczka do Biblioteki Miejskiej w Gorlicach –poznanie historii statku „Gorlice” ,
· wycieczka do Muzeum Regionalnego PTTK w Gorlicach ,
· organizacja konkursów tematycznych :
} konkurs plastyczny dla klas I-III śladami Ignacego Łukasiewicza ,
} konkurs fotograficzny dla klas V-VII i gimnazjum „Przyroda w obiektywie z Ignacym Łukasiewiczem” ,
} konkurs plastyczny „Portret wybitnych naukowców” ,
} konkurs wiedzy o wybitnych polskich naukowcach polskich, z których sylwetkami my zapoznaliśmy się podczas realizacji projektu ,
· organizacja w szkole „Wiosny z naukowcami” ,
· wykonanie pracy konkursowej – makiety poświęconej działalności Stefana Drzewieckiego, przesłanie jej w ramach konkursu do Fundacji.
Podczas apelu wręczono również nagrody i dyplomy uczniom biorącym udział w konkursach tematycznych;
WYNIKI konkursu plastycznego ”Śladami Ignacego Łukasiewicza”
 III miejsce –Tatiana Wasylczak kl.IIIb
II miejsce – Igor Rymanowski kl.III a
I miejsce –Lidia Mrukowicz kl.IIIb
Wyróżnienie – Weronika Załęska, Michał Gawlik, Maciej Zawiliński
WYNIKI konkursu fotograficznego „Przyroda w obiektywie”
 III miejsce –Aurelia Zastępa kl. Va
II miejsce – Lena Węglarz kl.Vb
I miejsce –Emilia Tobiasz kl. IVa
Wyróżnienie –Karol Jędrusiak, Emilia Weglarz, Wiktoria Tokarska
WYNIKI konkursu plastycznego „ Portret wybitnych naukowców”
III miejsce –Wiktor Kapral-Slęzak kl.IVb
II miejsce –Aleksandra Ryndak kl IV b
I miejsce –Kinga Wolska kl V b
Wyróżnienie- Emilia Zelazko,Nikita Król, Sebastian Mikolajczyk
WYNIKI konkursu fotograficznego” Przyroda w obiektywie z Łukasiewiczem”
III miejsce –Jagoda Kość kl II b gim
II miejsce –Julka Lewandowska kl. 7a
I miejsce –Emilia Szurek kl 7a
WYNIKI konkursu „Życiorys wybitnych naukowców”
II miejsce – Klimek Patrycja, Jakub Nowak –kl IIb Gim,Weronika Belniak kl II a gim
I miejsce –Julia Szydlowska , Jagoda Kość –kl IIb gim
Laureaci konkursów otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe. Wszystkim uczestnikom konkursów dziękujemy za udział, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
Opracowała: Katarzyna Ćwiklik

Galeria zdjęć- realizacja projektu

Galeria zdjęć- wiosna z naukowcami

Galeria zdjęć- wykonanie pracy konkursowej