Zapraszamy uczniów
Miejskiego Zespołu Szkół nr 5
do udziału w konkursach plastycznych:

 Konkurs Plastyczny na projekt kartki pocztowej o tematyce patriotycznej

Konkurs fotograficzny
„Mój Beskid Niski”

Konkurs plastyczny
„Mrówko, ważko, biedronko…”

 Szczegółowe informacje
u p. Joanny Moroń

 

Regulaminy konkursów na projekt kartki pocztowej o tematyce patriotycznej oraz Konkurs fotograficzny „Mój Beskid Niski” dostępne na http://gck.gorlice.pl/

Regulamin