Ogłoszenie

Rodzice dzieci przyjętych do klasy 1

 Miejskiego Zespołu Szkół nr 5 w Gorlicach, proszeni są o odbiór i wypełnienie

 „Deklaracji woli uczęszczania dziecka do klasy 1 Miejskiego Zespołu Szkół nr 5” i złożenie jej do 19.04.2019r.