Zebrania z rodzicami

W najbliższy czwartek 10 stycznia zapraszamy na zebrania rodziców/ opiekunów według poniższego grafiku:

15,30- klasy edukacji wczesnoszkolnej

16,30 – klasy 4-6 szkoły podstawowej

17,30- klasy 7-8 szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum