PROSIMY ZGŁASZAĆ SIĘ DO SEKRETARIATU

PO NOWE UMOWY na OBIADY

OD 1 STYCZNIA 2019 r.

Jeśli nowa umowa nie zostanie podpisana dziecko nie będzie mogło korzystać z obiadu.

Wzór umowy jest dostępny również na stronie szkoły w zakładce: Abonamenty obiadowe- informacje.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami tam zamieszczonymi a dotyczącymi między innymi terminów wpłat.