Akademia Bożonarodzeniowa

Tradycyjnie przed świętami Bożego Narodzenia odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia. Dzieci i młodzież przedstawili tradycje świąteczne w kilku krajach europejskich i zaśpiewały kolędy i pieśni świąteczne w różnych językach: niemieckim, włoskim, angielskim i polskim. Czytaj dalej…

Święty Mikołaj dla zerówki

dW listopadzie 2018 roku Wolontariusze z Miejskiego Zespołu szkół nr 5 w Gorlicach zorganizowali zbiórkę bajek dla oddziału zerówki w naszej szkole. Zebrane książki zostały przekazane dzieciom 6 grudnia jako prezenty od Świętego Mikołaja.

e

,,Tradycje Niepodległościowe w moim regionie”

aWolontariusze z Miejskiego Zespołu Szkół nr 5 w Gorlicach wzięli udział w konkursie plastycznym zorganizowanym dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Temat konkursu to: ,,Tradycje Niepodległościowe w moim regionie”. Konkurs był zorganizowany dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu naszego miasta. Wolontariuszka klasy 6b Kinga Wolska zdobyła II miejsce w tym konkursie. Gratulujemy. Czytaj dalej…

PROSIMY ZGŁASZAĆ SIĘ DO SEKRETARIATU

PO NOWE UMOWY na OBIADY

OD 1 STYCZNIA 2019 r.

Jeśli nowa umowa nie zostanie podpisana dziecko nie będzie mogło korzystać z obiadu.

Wzór umowy jest dostępny również na stronie szkoły w zakładce: Abonamenty obiadowe- informacje.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami tam zamieszczonymi a dotyczącymi między innymi terminów wpłat.

Maraton Pisania Listów

7Wzorem lat ubiegłych ,także i w tym roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w „Maratonie Pisania Listów” organizowanym przez Liceum Ogólnokształcące im. M. Kromera w Gorlicach. Celem akcji jest wystosowanie apeli do władz ,w ramach solidarności z osobami ,których prawa są łamane. Listy są nie tylko wsparciem dla ludzi prześladowanych i ich rodzin ,ale mają dużą skuteczność oddziaływania. Czytaj dalej…

Stołówka szkolna- ważne informacje

wykrzyknikInformujemy, ze podpisane przez Państwa umowy na korzystanie ze stołówki szkolnej wygasają z dniem 21 grudnia 2018r. Zostanie ogłoszony przetarg na prowadzenie stołówki i w zależności od jego rozstrzygnięcia zależała będzie forma korzystania ze stołówki szkolnej. Jeśli firma „Mirosława Ślusarz-Katering” będzie kontynuowała gotowanie dla naszej szkoły, należało będzie pobrać nową umowę w sekretariacie szkoły / na stronie www i dostarczyć ją do sekretariatu szkoły. Jeśli w wyniku przetargu wyłoniony będzie inny wykonawca w/w usługi o sposobach korzystania ze stołówki powiadomimy w późniejszym terminie.